Hotels boeken, eenvoudig - snel - wereldwijd

 
Eersteklas reisbestemmingen
  Parijs vanaf 100,- € 
  Berlijn vanaf 89,- € 
  Hamburg vanaf 308,- € 
  München vanaf 250,- € 
  Wenen vanaf 86,- € 
  Londen vanaf 124,- € 
  Rome vanaf 71,- € 
  Barcelona vanaf 102,- € 
  Praag vanaf 98,- € 
  Brussel vanaf 61,- € 
  Florence vanaf 107,- € 
  New York vanaf 182,- € 
  Kopenhagen vanaf 227,- € 
  Zürich vanaf 205,- € 
Homepage > Privacyregeling

Voor een succesvolle boeking is het uiteraard noodzakelijk, persoonsgerichte gegevens op te slaan en aan uw medecontractant (bijvoorbeeld het gekozen hotel) te overleggen.

Persoonsgerichte gegevens zijn gegevens over de persoonlijke en feitelijke toestand van een gebruiker, die deze bepalen of conclusies op hem toestaan. Deze gegevens worden uitsluitend met uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij easyres.com in het kader van wettelijke bepalingen vanwege overheidsinstanties, in het bijzonder het openbaar ministerie tot beschikbaarstelling van de gegevens verplicht is. Dat geldt ook voor overige, niet persoonsgerichte gegevens, in het bijzonder informatie over de gebruikte Internetverbinding (bijvoorbeeld IP-adres) die ook in uw belang (ter bescherming tegen misbruik) worden opgetekend.

De toewijzing van uw sessiegegevens gebeurt op onze Servers via een slechts enkele uren geldige Cookie. Dat is een klein bestand, dat naar uw computer overgebracht wordt. Doordat de Cookie automatisch verwijderd wordt, worden ook de bij ons tussentijds opgeslagen sessiegegevens gewist.

Indien u dit wenst, kunnen uw persoonlijke gegevens in de gecodeerde Cookie ook gedurende een langere periode opgeslagen worden om bij toekomstige gebruikmaking van easyres.com het invullen van het boekingsformulier voor u te vergemakkelijken. In geen geval bevat de Cookie informatie over door u gebruikte betaalkaarten.

Met het oog op de samenwerking met partnerprogramma’s kunnen er nog andere Cookies ook door derde aanbieders naar uw computer overgebracht worden en daar na beëindiging van uw Internetsessie blijven. Dergelijke Cookies dienen o.a. voor statistische doeleinden en niet voor de overdracht van persoonsgerichte gegevens.

Op deze Website worden er door technologieën van de firma etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens in anoniem gemaakte vorm voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden er onder een pseudoniem gebruiksprofielen aangemaakt. Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van Cookies, die gegevens weliswaar uitsluitend in pseudonieme vorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de gebruiker van deze Website persoonlijk te identificeren en worden niet met gegevens over de drager van het pseudoniem samengebracht. Tegen de gegevensverzameling en –opslag kan er te allen tijde met uitwerking voor de toekomst bezwaar gemaakt worden.

partnerbedrijven easyres.com